Perneczky László

Jedlik Ányos a postabélyegeken

Jedlik Ányosról ez ideig három bélyeg jelent meg, kettőt a Magyar Posta, egyet pedig a Szlovák Posta adott ki. Mindhárom bélyeg látható az Interneten a „Physics on Stamps” (fizikusok a bélyegeken) honlapon:
www.th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/physstamps.html
A szlovák bélyeg a Szlovák Posta honlapján is megtalálható:
http://www.posta.sk/
A második magyar bélyeg a magyar posta honlapján is megkereshető (www.posta.hu).

Az első magyar Jedlik bélyeg

1954. december 5-én a magyar posta híres magyar tudósok emlékezetére 11 címletből álló bélyegsorozatot adott ki 640.400 (ez kibocsátási példányszám, a postai megsemmisítés utáni módosított példányszám 549.096) fogazott és 3500 fogazatlan példányban, amelynek harmadik, 12 filléres címlete Jedlik Ányost ábrázolja (a bélyeg katalógusszáma a német Michel Katalógusban: Mi-Ungarn 1400, a Magyar posta- és illetékbélyeg katalógusban [2] MBK 1460 (itt a születési évszám hibásan: 1810). A bélyegsor leírása az [1]-ben található.

A sorozat bélyegképeit Légrády Sándor grafikusművész tervezte. A bélyegképek azonos elrendezésűek. A keret felső széle alatt jobb oldalon, fehér, vagy színes MAGYAR POSTA felirat, alatta az értékjelzés olvasható. Alul jobb oldalon a színes keret felett elhelyezkedő világos alapon a tudós neve, születési és elhalálozási évszáma szerepel két sorban. A bélyegkép bal oldalán a tudósok fejképei, a jobb oldalon a munkásságukra utaló jelenet, vagy tárgy kapott helyet. A bélyegképek mérete 33x22 mm.

A bélyegeket az Állami Nyomdában egyszínű raszteres mélynyomással nyomták 0,08-0,1 mm vastag, gyárilag színezett, erősen simított, ötágú csillagot ábrázoló vízjeles (XII. és XIII. vízjel) kincstári bélyegnyomó papíron, amelynek hátoldalán fehér enyvezés van. A bélyegek 100-as ívben kerültek postai forgalomba, 12:12½-es fésűs fogazattal. A bélyegek fogazatig terjedő mérete 37x26 mm. (A fogazatlan bélyegek kereskedelmi forgalomba bocsátott fázisnyomatok).

A 12 filléres címlet papírjának színe halvány kék, a bélyegképhez szürke festéket használtak. Felirata: "JEDLIK ÁNYOS / 1800-1895". Jobb oldalon az előtérben a világ első tisztán elektromágneses motorja, a "villamdelejes forgony", a háttérben az első dinamó ("egysarki villanyindító") látható. (Megjegyezzük, hogy az [1] a bélyegképről téves ismertetést közöl: "… előtérben az általa készített első dinamó, a háttérben ennek modern változata látható").

A bélyegsorozatot elsőnapi borítékon (FDC) is árusították, és elsőnapi bélyegzést alkalmaztak a nagyobb postahivatalokban. Az elsőnapi borítékok többségén - amelyet az FDC előfizetőknek postázott a MABÉOSZ - a Budapest Filatélia postahivatal kétkörös bélyegzője szerepel. A boríték bal oldalán a tudományt szimbolizáló rajz látható.

A második magyar bélyeg

A második bélyeg Jedlik Ányos halálának 200-ik évfordulóján, 2000. január 11-én jelent meg. A Magyar Posta négy bélyeget tartalmazó kisív kibocsátásával köszöntötte négy jeles magyar tudós születésének évfordulóját. A vízszintesen elhelyezkedő négy bélyeg közül a második, 40 forint névértékű bélyeg ábrázolja Jedlik Ányost [2].

A kisívet és annak bélyegképeit Baticz Barnabás grafikusművész tervezte. A bélyegképek azonos elrendezésűek. Az álló képek alján a fehér "Magyarország" felirat, a bal felső sarokban az értékjelzés olvasható. Az értékjelzés középvonalában, színes csíkban fehér betűkkel a tudós születési és elhalálozási évszáma, felette színes betűkel a tudós neve és a "… éve született" felirat látható. A bélyegkép jobb felén a tudósok fejképei, a baloldalon a munkásságukra utaló rajz kapott helyet. A bélyegképek mérete 23x30 mm, a 12:12½-es keretfogazású bélyegek mérete 26x33 mm, míg a kisív vágási mérete 125x60 mm. A kisív ívszegélyén halvány sárga nyomatot látunk, ezen az ábrázolt személyekhez kapcsolódó grafika ismerhető fel. A bélyegek alatt halvány barna színben négyszer a JELES MAGYAROK felirat olvasható.

A kisíveket a Pénzjegynyomda Részvénytársaság többszínű ofszet nyomtatással készítette a svájci Fritschi cég 110 g/m² súlyú, famentes, fehér, matt, a hátoldalán enyvezett bélyegnyomó papírjára, összesen 100.000 példányban, amelyből 20.000 darab a 2. Európai Mérnökfórum tiszteletére a két középső bélyeg feletti azonos ívszél felirattal (az alsó felirattal azonos színben és egyidejűleg nyomtatva: "2. Európai Mérnökfórum Budapest, 2000. október 8.-10.") került forgalomba.

A 40 forint névértékű kék színű bélyegen (Mi-Ungarn 4574/2000, MBK 4525) Jedlik bencés reverendás képe és a bécsi világkiállításon Haladásért érmet nyert "csöves villamfeszítő"-jének egy részlete, míg a bélyeg környezetéhez tartozó ívszéleken ugyanennek más rajzolata látható. A megjelenés napján a budapesti 4-es posta és a Tudományos Akadémia bejárati csarnokában a Filaposta alkalmi postahivatala rajzos, "Jeles Magyarok" feliratú emlékbélyegzést használt. Az elsőnapi boríték bal oldalán elhelyezett rajz motívumait a négy jeles magyar munkaeszközeiből válogatták, de szerepel a bélyegen ábrázolt személyek neve is a születési - halálozási évszámokkal együtt. A bemutatott borítékon a tervező Baticz Barnabás grafikus autogramját is láthatjuk.

 

 

A szlovák bélyeg

A Szlovák Posta Jedlik Ányos halálának 200-ik évfordulója tiszteletére ugyancsak az évforduló napján, 2000. január 11-én adott ki egy bélyeget (Mi-Slovakei 362/2000, szlovák katalógusszám: 202).

Az 5 Sk (szlovák korona) névértékű bélyeg tulajdonképpen az önálló szlovákiai postaszolgálat megalakulása (1993. január 1.) óta folyamatosan, minden év elején az adott év folyamán esedékes évfordulókkal kapcsolatos, "Személyiségek" elnevezésű, két-három bélyeggel képviselt forgalmi sorozathoz tartozik, mégpedig a 2000-ben megjelent három bélyeg közül a második. (1995-ben például az egyik ilyen bélyeg - katalógusszáma 62 -Bartók Béla halálának ötvenedik évfordulójára jelent meg).

A bélyeget Karol Felix akadémiai festőművész tervezte, a metszés František Horniak nevéhez fűződik. A bélyegkép bal oldalán a SLOVENSKO felirat, jobb oldalán az értékjelzés felett a "Štefan Anián Jedlík / 1800-1895" felirat olvasható (a vezetéknévben hosszú i-vel!). Az acélkék színben metszett arckép majdnem középen helyezkedik el, mellette jobbra, a narancsvörös értékjelzés alatt a "forgony" képét helyezte el a tervező. A háttér halvány narancsszínű. A bélyegkép mérete 28x23 mm, a bélyegé 34x27 mm, fogazata 11:11½-es fésűs fogazat. A bélyegeket százas ívben a prágai Posta Nyomdában nyomták rézmetszettel kombinált rotációs mélynyomással 3.000.000 példányban.

A bélyeget ünnepélyesen Jedlik szülőfalujában, a Vág menti Szimőn (Zemné) bocsátották forgalomba. Két elsőnapi boríték is létezik. Ezek a baloldalon elhelyezett rajzban és a bélyegzésben különböznek egymástól. A szlovák posta által készített borítékon K. Felix és F. Horniak rézmetszetének fakszimiléje szerepel a forgonyról és a dinamóról, "Jedlik Anián" és FDC felirattal, míg a bélyegző a község katolikus templomát ábrázolja (felirata: "Zemné 11. 1. 2000"), helyi önkormányzat is készítetett borítékot K. Felix festőművésszel, amelynek bal oldalán a templom képe alatt a község neve mindkét nyelven olvasható, az ünnepi bélyegzőn pedig a község címere szerepel "Zemné - Szímő 11.1.2000" felirattal. Az utóbbi bemutatott példányán a két művész aláírása is látható.

 

 

Jedlik Ányos emlékbélyegzések

A Jedlik bicentenáriummal kapcsolatos postai bélyegzések közül a megjelenés napján használt két magyar és a két szlovák bélyegzőt már említettük. Ezeken kívül még egy bélyegzést kell bemutatnunk.

A Magyar Szabadalmi Hivatal által alapított Jedlik Ányos Díj 2000 évi díjátadási ünnepségén a Hivatal székházában alkalmi postahivatalt üzemeltetett a Filaposta, ahol alkalmi bélyegzőt is használtak. A bélyegző a forgonyt ábrázolja, ezt veszi körül a felirat: "A JEDLIK ÁNYOS - DÍJ ÁTADÁSA / Filaposta, 2000. március 13."

Jedlik Ányos levélzárókon

A Jedlik Ányos Társaság a Jedlik bicentenárium tiszteletére a My Stamp Kft-vel két levélzárót készíttetett. Ezeken Jedlik Ányos arcképe szerepel. Az állóképen lévő felirat a következő: “Jedlik Ányos születésének 200. évfordulójára”, a fekvő kép felirata: “Jedlik Ányos 1800 – 1895 / világhírű tudós, feltaláló, bencés szerzetes születésének 200. évfordulójára”.

Díjjegyes levelezőlapon

A jeles magyarok közül a professzor utód báró Eötvös Loránd (1848-1919) két bélyegen is szerepel (Mi-Un 1022/1948, MBK 1070, illetve Mi-Un 4124/1991, MBK 4076), ugyancsak két bélyegen láthatjuk Kandó Kálmánt (1869-1931) is (Mi-Un 1019/1948, MBK 1067, illetve Mi-Un 2395/1968, MBK 2509), míg Déri - Bláthy - Zipernowsky transzformátora a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 75 éves jubileumára kiadott bélyegen szerepel (Mi-Un 3044/1975, MBK 3042). Ezeken kívül egy-egy díjjegyes postai levelezőlap bélyegén szerepel még Eötvös, Déri-Bláthy-Zipernowsky, Kandó és Verebélÿ László, továbbá mindannyian szerepelnek, Jedliket is beleértve, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület alapításának századik évfordulójára 2000-ben kiadott díjjegyes levelezőlap baloldali képén.

Jedlik Ányos telefonkártya

A MATÁV Rt Marketingkommunikációs osztálya 1997-ben kezdte kiadni a világhírű magyar tudósokat ábrázoló telefonkártya sorozatát. A Jedlik Ányos Társaság, kezdeményezésére, a 200-ik születésnapra időzítve (a kártya felirata szerint 1999. decemberében, de ténylegesen a külföldi gyártatásnál adódott nehézségek miatt néhány hét késéssel, 2000. január végén) adták ki a 300 000 db-os, Jedlik Ányost ábrázoló, 800 forint értékű szolgáltatást nyújtó kártyát.

A telefonkártya chippet tartalmazó oldalán a Jedlikről készült festmény reprodukciója, míg a másik felén a forgony múzeumi bemutató példányáról készített fénykép másolata látható. A kártya Jedlikre vonatkozó szövege: "Világhírű / Magyar / Tudósok / JEDLIK ÁNYOS / 1800-1895" illetve a másik oldalon: "JEDLIK ÁNYOS / fizikus / Bencés szerzetes, egyetemi tanár, akadémikus, nyelvújító, az első nagy magyar elektrotechnikus. Az ő nevéhez fűződik a dinamó-villamos elv felfedezése, az első dinamó és a tisztán elektromágneses motor („forgony“) és sok más találmány megalkotása".

A kártya grafikai terve - hasonlóan a sorozat többi tagjához - a budapesti Artisi Studióban Zakariás Pál grafikusművész irányításával készült.

Források:

[1] A Magyar Bélyegek Monográfiája, V. kötet, Pákozdi László: Magyar postabélyegek és postai bérmentesítés a felszabadulás után (1945-1961). Közlekedési Dokumentációs Vállalat 1967, 522-525. oldal.

[2] Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus 2001. 48. bővített kiadás, Philatelia Hungarica Kft, 2000, 96. oldal és 297. oldal.

[3] BÉLYEGvilág (filatéliai szemle) - A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Lapja. 1995. júniusi, 2000. márciusi és júniusi szám.