Szerző Cikk címe / Forrás pdf

Jedlik előadásáról

Villany-mágnesi tünemények

forrás: MOTV II (1841). Pest, 1842. p. 48.
 megnyit

Jedlik Anián

Mesterséges szénsavas vizekrül

forrás: MOTV II (1841). Pest, 1842. pp. 49–50.
 megnyit

Jedlik Ányos

A világsugarok tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen

forrás: MOTV VI (1845) Pécs, 1846. pp. 205–209.
 megnyit

Jedlik Ányos

Leydeni palaczkok lánczolata

forrás: MOTV IX (1863). Pest, 1864. pp. 338–347.
 megnyit

Jedlik Ányos

A fénytalálkozási készülékekről

forrás: MOTV XI (1865). Pest, 1866. pp. 309–312.
 megnyit

Jedlik Ányos

Csöves villamszedő

forrás: MOTV XII (1867). Pest, 1868. pp. 338–343.
 megnyit

Jedlik Ányos

Villamdelejes hullámgép

forrás: MOTV XIII (1868). Eger, 1869. pp. 312–313.
 megnyit

Jedlik Ányos

Villamdelejes hosszrezgési készülék

forrás: MOTV XIII (1868). Eger, pp. 322–323.
 megnyit

Jedlik Ányos

Villamdelejes keresztrezgési készülék

forrás: MOTV XIV (1869). Pest, 1870. pp. 365–367.
 megnyit

Jedlik Ányos

Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék (Vibrograph)

forrás: MOTV XVI (1872) Bp., 1873. pp. 275–277.
 megnyit

Jedlik Ányos

Két egymásra merőleges irányu, vagy egymásközt párhuzamos rezgési mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való összetételéből eredett utak szabatos leirási módja

forrás: MOTV XVII (1874). Bp. 1875. pp. 244–247.
 megnyit

Jedlik Ányos

Két, vagy három rezgésszerü és egy haladó mozgás összetételéből eredő mozgás utjának leirására szolgáló készülék, és annak használati módja

forrás: MOTV XIX (1876). Bp., 1878. pp. 122–128.
 megnyit

Jedlik Ányos

A csöves villamszedők láncolatáról

forrás: MOTV XX (1879). Bp., 1880. pp. 248–252.
 megnyit

Jedlik Ányos

A természettudományi ismeretek fejlesztése és gyarapitása végett a természetvizsgálók részéről megkivántató kellékekről

forrás: MOTV XXI (1880). Bp., 1882. pp. 115–120.
 megnyit