Nemzeti Kegyeleti Bizottság

Radnainé dr. Fogarasi Katalin úrnőnek

Budapest

 

Tisztelt Titkár Úrnő!

 

A „Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében” c. könyv elolvasása után, úgyis, mint a Jedlik Ányos Társaság főtitkára szeretnék néhány észrevételt tenni a könyv 116–117. oldalán lévő képek feliratához.

Igen nagyra értékelem a Nemzeti Kegyeleti Bizottság munkáját, rendkívül értékesnek, hasznosnak és impozáns megjelenésűnek tartom az ugyancsak a Nemzeti Kegyeleti Bizottság gondozásában korábban megjelent „Fiumei úti sírkert és a „Farkasrét” c. könyveket.

Szerény észrevételeimmel éppen azt szeretném szolgálni, hogy az esetleges újbóli kiadás során ezek figyelembe vételével a feliratok még teljesebb körű tájékoztatást adjanak az olvasónak.

 

Röviden összefoglalva észrevételeimet:

Mivel mindkét említett kép Jedlik Ányos sírját mutatja be, röviden meg kellene emlékezni arról, hogy mi történt Jedlik Ányos földi maradványaival: Halála után első nyughelye ugyanis a régi ún. Belvárosi temető bencés kriptája volt. Innét 1935-ben áttelepítették az Újtemetőbe, ahol a Bencés Rend 20 koporsó befogadására alkalmas sírboltot alakíttatott ki. Ezt mutatja be a könyv 117. oldalán levő kép. A síremlék feliratában (5. helyén) olvasható Jedlik Ányos neve. Ezután 1942-ben kerültek Jedlik Ányos földi maradványai a harmadik helyre, amikor az illetékesek több más kiváló győri személyiséggel együtt Jedlik Ányosnak is díszsírhelyet adtak. Az ide történt újratemetés egyházi szertartását Apor Vilmos akkori győri megyés püspök végezte. Ezt a síremléket mutatja be a könyv 116. oldalán látható kép.

Amikor a Jedlik Ányos Társaság elnöksége előtt ismertettem a „Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében” c. könyv Jedlik Ányosról szóló közléseit, arra kaptam felkérést az elnökségtől, hogy levélben köszönjem meg a Nemzeti Kegyeleti Bizottságnak Jedlik Ányos emlékezete érdekében tett tevékenységét, és egyben Önnek, mint felelős kiadónak küldjem meg a Társaság gondozásában kiadott „Jedlik Ányos tisztelete” c. könyv díszkötéses példányát. E könyvben Baksa Péter írása is megtalálható, amely részletesen tartalmazza Jedlik Ányos „nyughelyeit”.

Lehet, hogy e cikk hatására a Nemzeti Kegyeleti Bizottság is méltatlannak találja a jelenlegi bizonytalanságot Jedlik Ányos sírhelyét illetően?

A Jedlik Ányos Társaság a helyzet felderítésén túlmenően nem volt és nincs abban a helyzetben, hogy ez ügyben bármit is tegyen. Megbízottunk felkereste ugyan azt a főpapot, aki annak idején részt vett az újratemetési szertartásban, mint Apor püspök szertartója azonban – idős korára tekintettel érthetően – nem emlékezett semmire. (A közelmúltban halt meg.) Így maradna az antropológiai vizsgálat, majd ennek eredményétől függően a további teendők, amelyek szerény megítélésünk szerint nem Budapestről, hanem Győrből szervezhetők. Természetesen a Bencés Rend Győri Házának illetékesei előtt ismert a helyzet.

Ezzel a tájékoztatással a Nemzeti Kegyeleti Bizottságnak tartoztam.

 

Teljes tisztelettel:

Budapest, 2005. június 27.                                                               Király Árpád

                                                                                              aranyokleveles gépészmérnök

                                                                                           a Jedlik Ányos Társaság főtitkára

Mellékelve: Jedlik Ányos tisztelete c. könyv