A Jedlik Ányos-emlékek lelőhelyei

BUDAPEST
I. kerület Budavári Palota A Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán természettudósokat ábrázoló, az 1960-as években készült rézkarcokat találhatunk. Ezek között van: Varga Nándor Lajos: Jedlik Ányos István Ltsz.: G 92.9.
II. kerület Fő utca 68. A MTESZ budai székháza bejáratának jobb oldalán fehér márványtáblán:
NAGYJAINK: BOLYAI JÁNOS, BAY ZOLTÁN, EÖTVÖS LORÁND, JEDLIK ÁNYOS, KÁRMÁN TÓDOR, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, NEUMANN JÁNOS, SEMMELWEIS IGNÁC, SZÉCHENYI ISTVÁN, SZILÁRD LEÓ ÉS TÖBBI NAGY TÁRSUK EMLÉKÉNEK 1996
VII. kerület Kazinczy u. 21. Magyar Elektrotechnikai Múzeum. A Jedlik Ányos-teremben nagyon szép olajfestményt láthatunk Jedlik Ányosról. Itt található a Jedlik Ányos centenáriumi kiállítás.
VIII. kerület Könyves K. krt. 40. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Van a múzeumban Jedlik Ányos emlékérem, fára szerelve, 93 mm, Ltsz.: 88.18.17. Mest. jelzés: P. K. A Képzőművészeti Gyűjteményben pedig Jedlik Ányos rézmetszet van, 56,2x39,8 cm, Ltsz.: 89.4.119. Szembenéző mellkép. Jelezve jobbra: (Tany Béla) 1980-as évek.
XIV. kerület
Városliget körút 11. Itt van a Közlekedési Múzeum szoborparkja. Ha a Városligeti park felől nézünk az épületre, akkor a jobb oldalon, a fáktól kissé takartan Szabó Edit 1968-ban mészkőből készült 0,7 m magas Jedlik Ányos szobrát láthatjuk.
XVIII. kerület Jedlik Ányos utca
   
XXI. kerület Táncsics Mihály utca 92. Csepelen van a Jedlik Ányos Gimnázium. Jedlik Ányos Bencés Gimnázium néven 1945-ben alapították. 1948-ban a tanítást világiak vették át, az elnevezés nem változott. 1951-ben költöztek a Katona József utcából jelenlegi helyükre. A külön teremben levõ iskolatörténeti kiállításon van Jedlik-forgony másolat, patinázott Jedlik gipsz szobor (1980-as évek eleje) és láthatunk tablókat Jedlikrõl. Van Jedlik-érmük, Jedlik-plakettjük (Pálffy Katalin), a földszinti aulában patinázott gipsz Jedlik-szobruk (Szilágyi Nagy I., 1966). Az 1961-ben készült nagyméretű fehér gipsz Jedlik-szobor sérült, raktárban van (Metk Ödön, 1961). Ez volt az iskola elsõ Jedlik-szobra, annakidején Horváth Árpád avatta fel. Itt működik a „Jedlik" Alapítvány.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Győr Széchenyi tér 9. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium térre néző falán két fizikus vonatkozású emléktáblát is találunk. A gimnázium kapuja mellett: EZEN INTÉZETBEN TANÍTOTT CZUCZOR GERGELY 1824*1828-IG. JEDLIK ÁNYOS 1822/23-BAN. SZÜLETÉSÖK SZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE 1900. DECZEMBER 1 ÉN A FŐGYMNASIUM.
Jedlik halálának centenáriumi évében, 1995-ben sok Jedlik-emlékkel gyarapodott az ország. A Bencés Gimnázium földszintjén, a bejárattól jobbra ápilis 4-én magas színvonalúan berendezett Jedlik-emlékszobát avattak (Jedlik Ányos Társaság, Áramszolgáltató Rt., Magyar Elektrotechnikai Múzeum). Audio-vizuális berendezések, tablók, eszközeiben korunkig terjedõ interaktív kiállítás kapott itt helyet. A terem bejáratával szemben, a folyosón ekkor avatták fel Bondor István nagyméretű bronz Jedlik mellszobrát.
Az egyházi iskolák szigorúan õrzött, zárt intézmények. Jedlik-szoba látogatási igényünket elõre be kell jelentenünk. Ha bejutottunk a gimnáziumba, akkor ne mulasszuk el megtekinteni a tetõtérben kialakított különlegesen szép Makovecz-kápolnát. Érdemes bekéretőzni a fizikai előadóterembe. Itt is, mint a kiállító teremben Jedlik-korabeli fizikai eszközöket láthatunk. Van például dörzselektromozó gép, ejtő-inga és még néhány Jedlik által gyártott híres optikai rács is. A gimnázium első emeletén, Jedlik egykori lakásának falán fehér márványtábla áll:
ITT LAKOTT JEDLIK ÁNYOS BENCÉS TANÁR A DINAMÓ ELSŐ FELTALÁLÓJA.
Az igazgatói szoba Jedlik Ányos eredeti bútoraival van berendezve, a falon Jedlik-festmény látható.
  A Széchenyi téren állították fel születésük 200. évfordulójának évében Jedlik és Czuczor közös, 5/4-es egész alakos bronz szobrát. (Jéger? Tibor)
A Jedlik utca a Kis-Dunához vezet a Széchenyi tér bal oldalán. Mint a többi belvárosi utca elején, itt is márványtábla emlékeztet a névadóra az utca Duna felőli végén :
JEDLIK ÁNYOS 1800*1895. TERMÉSZETTUDÓS, BENCÉS SZERZETES, A GYŐRI FŐGIMNÁZIUM TANÁRA, AZ MTA TAGJA, A DINAMÓ FELTALÁLÓJA. HAZAFIAS NÉPFRONT GYŐR VÁROSI BIZOTTSÁGA, GYŐRI VÁROSSZÉPÍTÔ EGYESÜLET.
Szent István u. 7. Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium. Az emeletre vezető lépcsőfordulóban életnagyságnál nagyobb bronz Jedlik-szobor, Alexovics László műve 1956-ból. Váradi Lajos Jedlikről 1954-ben készített szénrajzát láthatjuk a folyosón. A földszinti igazgatói iroda falán Jedliket ábrázoló festmény van (Váradi L.). Jedlik-portrés emlékplakettet is verettek, amelyet évenként kaphat meg két kiváló végzõs tanuló.
1996. október 16-án az elsõ emeleten megnyitották az állandó iskolatörténeti és a Jedlik-kiállítást a Jedlik Ányos Társaság támogatásával.
  A földszinti folyosóra sötét márványtáblát tettek:
„A KÖZBOLDOGSÁG LEGBIZTOSABB ALAPJA AZ IFJÚ NEMZEDÉK TANÍTÁSA ÉS MŰVELTETÉSE…” (JEDLIK ÁNYOS)
ISKOLÁNK 1941-BEN – AMIKOR ÉRETTSÉGIT ADÓ KÖZÉPISKOLÁVÁ VÁLT – VETTE FEL A JELES TANÁR ÉS FELTALÁLÓ BENCÉS SZERZETES NEVÉT: MAGYAR KIRÁLYI, ÁLLAMI „JEDLIK ÁNYOS” GÉPIPARI KÖZÉPISKOLA ÉS MAGYAR KIRÁLYI, ÁLLAMI TEXTILIIPARI SZAKISKOLA. AZ EMLÉKTÁBLÁT ELHELYEZTE AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA 2000. JANUÁR 11-ÉN, JEDLIK ÁNYOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁN
A márványlapon kör alakú bronz Jedlik-fej (Várady Lajos), körben a JEDLIK ÁNYOS 1800—1895 felirattal.
  A Gyôri Köztemetô díszsírhelyén a III. parcellában van Jedlik Ányos gondozott sírja. (FSz 21/384). A temetô fôbejáratától nem messze jobbra kell fordulni. A széles gesztenyefasor közepe táján jobb kéz felôl rálelhetünk a fekete márvány obeliszkre (FSz 25. 1975/3 113.). Rajta hosszú szöveg:
DR. JEDLIK ÁNYOS 1800*1895 SZT. BENEDEK RENDI ÁLDOZÓPAP. A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM NYUG. TANÁRA ÉS REKTORA, A M. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZT. TAGJA. A VASKORONAREND LOVAGJA. KIR.
TANÁCSOS. AZ ELEKTROMOTOR, A DINAMÓ ÉS A VILLÁMFESZÍTÔ FELTALÁLÓJA. _AZ IGAZAK ÖRÖKKÉ ÉLNEK ÉS AZ ÚRNÁL AZ Ô JUTALMUK”. (BÖLCSESSÉG 5.)
Jedlik sírja elôször a megszüntetett belvárosi temetôben volt, 1935. augusztus 1 jétôl pedig a bencések közös sírkertjében, a köztemetõ XII. parcellájában. Jedlik neve most is látható ott, ô az ötödik a sorban.
Pannonhalma Ezer éve, 996-ban itt alapították az első magyar iskolát, és itt volt bencés papnövendék Jedlik Ányos István, itt õrzik számos kéziratát. Iskolába azonban Győrött járt, és ott is tanított, így oda kell mennünk, ha Jedlik-emlékeket akarunk látni.
BARANYA MEGYE
Pécs Uránváros. Zömmel itt találhatók a tudósokról, műszaki alkotókról és alkotásokról elnevezett, vagy a természettudományból merített utcanevek:
Jedlik Ányos utca 5. emléktáblával:
JEDLIK ÁNYOS 1800—1895
FIZIKUS, FELTALÁLÓ. PESTEN EGYETEMI
TANÁR. 1827-BEN MÁR ELEKTROMÁG-
NESES FORGÓSZERKEZETET KÉSZÍTETT.
ELSÕKÉNT ALKALMAZTA A DINAMÓ ELVET.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Miskolc Jedlik Ányos utca
CSONGRÁD MEGYE
Szeged Dóm tér. A jeles emberek megbecsülésének tradicionális módja az, hogy születésük, működésük helyén állítanak a tiszteletükre emléktáblát, szobrot. Találkozhatunk azzal is, hogy egy közintézmény a tevékenysége területéhez kapcsolódó személyeknek létesít szoborparkot. Ilyenek Budapesten a Mezõgazdasági és Földművelõdésügyi Minisztérium Kossuth téri árkádjai alatt, vagy az Öntödei Múzeum (Budapest, Bem J. u. 20.), illetve a Közlekedési Múzeum elõtt a Városligetben lévõ szobrok. Egy egész nemzet legkiválóbbjainak tiszteletét szolgálják a panteonok: Rómában, Párizsban, Londonban és Szegeden. A szegedi Dóm téren a József Attila Tudományegyetem és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem közös, U-alakú épületének árkádsorában a Nemzeti Emlékcsarnokban a költõk, írók, művészek, politikusok, tudósok képmásai néznek ránk. Ha úgy kezdjük el sétánkat, hogy hátunk mögött van a Dóm, akkor a jobb oldali, nyugati oldalon hamarosan a jól ismert kettõs domborművet találjuk, Körmendi Frim Jenõ művét, alul: JEDLIK ÁNYOS FIZIKUS 1800—1895.
FEJÉR MEGYE
Székesfehérvár Jedlik Ányos utca
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Komárom Jedlik Ányos utca
PEST MEGYE
Sülysáp Ez a falu műemlék templomáról és a Budapest Galéria szoborraktáráról ismert. Angyalok, háborús hõsök és Ferenc József társaságában itt volt 1966-tól 1986-ig Jedlik Ányos mészkõszobra is. A 60 cm magas kõ mellszobor Zsákodi Csiszár János alkotása 150 cm magas kõalapon a budapesti Városligetben volt 1952-tõl 1960-ig.
Százhalombatta Jedlik Ányos út
SOMOGY MEGYE
Kaposvár Jedlik Ányos utca
Siófok Jedlik Ányos utca
TOLNA MEGYE
Paks Jedlik Ányos utca
SZLOVÁKIA
Nagyszombat / Trnava A Pázmány Péter által alapított egyetem épületében működött később a gimnázium. Itt tanult Jedlik Ányos.
Itt alapította 1753-ban az egyetemi csillagvizsgálót Hell Miksa.
Szímő/Zemné Ebben, a Vág homokos völgyében meghúzódó kis faluban született Jedlik Ányos. Szülőházáról csak képzelet utáni rajzunk van, a helyén épült régi és a jelenlegi kőházról pedig fényképünk. A szomszédos faluban ugyanabban az évben, 1800-ban született másodunokatestvér, majd győri iskolatárs Czuczor Gergely szülőháza áll még, s márványtáblát találunk a homlokzatán. Jedlik emlékét másképpen őrzik Szímőn.
1971-ben az Általános Iskola falára kétnyelvű emléktáblát tettek:
VEDCOVI A VYNÁLEZCOVIV OBLASTI FYZIKY STEFANOVI A. JEDLIKOVI 1800-1895 VENIJÚ VDACNI RODÚCI
A HÁLÁS UTÓKOR FALUNK SZÜLÖTTÉNEK JEDLIK Á. ISTVÁNNAK 1800-1895 FELTALÁLÓNAK ÉS FIZIKUSNAK
  1993. október 30-án a templom előtti téren, a „templomkertben” márványtalapzatú bronz szobrot állítottak (Lipcsey György). A talapzaton csak magyarul ez áll: JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN 1800-1895 „AZ IGAZAK ÖRÖKKÉ ÉLNEK. TISZTELETTEL SZÍMŐ KÖZSÉG ELÖLJÁRÓI ÉS LAKOSAI"
A téren lévő római katolikus plébánián 1995-ben Jedlik-emlékszobát rendeztek be tiszteletére, amelyet átköltöztettek az egykori iskola épületébe, amely most könyvtárként működik. A lényegesen kibővített anyagú emlékszobát, amelyet professzionális színvonalon berendezett teremben helyeztek el, a bicentenáriumi ünnepségek alkalmával 2000. május 6-án avatták fel.
Érsekújvár / Nové Zámky Jedlik Ányos Általános Iskola
Jedlik Ányos utca
Kassa / Košice Hlavná 88. Szlovák Műszaki Múzeum/Slovenké Technické Múzeum. A múzeum fotókon és rajzokon mutatja be Jedlik Ányos több találmányát. Találhatunk rajzos, fotós anyagot Lénárd Fülöpről, Petzval Józsefről, Konkoly Thege Miklósról, Anatolik Károlyról, Hell Miksáról, Kempelen Farkasról, Kmeth Dánielről.
… Jedlik Ányos Középiskolai Szakkollégium
Jedlik utca